Tag: postanowienia noworoczne

noworoczne postanowienia, czyli trudna sztuka myśli wcielania w czyny

noworoczne postanowienia, czyli trudna sztuka myśli wcielania w czyny

Postanowienia noworoczne, czy jakiekolwiek inne okresowe założenia nigdy do mnie nie przemawiały – albo realizowałam jakiś zamysł, albo po rozważeniu kosztów, zysków i strat rezygnowałam, po prostu. Może to nie jest aż tak drastyczne, żeby twierdzić, że postanowienia są dla osób słabych, ale na pewno